Ako pomôcť pri realizácii projektu

- Ak máte fotografie alebo staré pohľadnice – poskytnite ich na oskenovanie. Za odmenu Vám dáme DVD s asi tisíckou pohľadov na rôzne ulice Bratislavy.

- Ak by ste sa chceli podeliť o svoje spomienky na to, ako sa žilo v nejakej konkrétnej lokalite alebo o spomienky na zaujímavé udalosti, tak by sme s Vami radi urobili rozhovor, ktorý sa po Vašej autorizácii môže stať súčasťou „kolektívnej pamäti mesta“.

- Ak máte pocit, že tento projekt je zaujímavý a stojí za to ho podporiť (nákup techniky, zaplatenie IT špecialistov), kliknite si na http://dakujeme.sme.sk/vyzva/717/knb-genius-loci---kolektivna-pamat-mesta-bratislavy a podporte nás sumou, za ktorú sa Vám odmeníme našimi publikáciami. Nadácia VÚB Váš príspevok znásobí, takže nám vlastne darujete dvakrát.

Ďakujeme...

Kontakt pre záujemcov o spoluprácu:
oz.historia.posoniensis@gmail.com / Kozia 29, 811 03 Bratislava
Kontaktná osoba: Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS., PhD. / tel.: 0918-32 29 67