Projekt Dejiny Bratislavy 1 – 5

V roku 2008 vznikol tím odborníkov z rôznych vedeckých inštitúcií s cieľom zostaviť modernú syntézu dejín územia a mesta Bratislavy od najstarších čias do súčasnosti. Zostavovatelia ako aj niektorí autori založili občianske združenie Historia Posoniensis. Samospráva Bratislavy, hlavného mesta SR podporila cieľ združenia a poskytla mu výraznú časť potrebných financií. Zostavovatelia rozvrhli dielo do piatich zväzkov, zachytávajúcich vždy isté ucelené etapy vo vývoji lokality. Podnadpisy zväzkov symbolicky začínajú dobovými pomenovania, ktoré odzrkadľujú multikultúrne dejiny nášho mesta.

Dejiny Bratislavy

Korektúry k 1. zväzku