Projekt Genius loci

Cieľom iniciatívy je vytvorenie digitálnej zbierky obrazových pohľadov na domy, ulice a väčšie časti mesta ako aj zachytenie každodenného života aj významných udalostí v meste. Prameňmi sú predovšetkým historické pohľadnice a fotografie. Výsledkom snaženia bude mapa mesta, na ktorej si užívateľ bude môcť pozrieť, ako vyzerala nejaká štvrť či ulica vo zvolenom období. Chronologicky sa projekt koncentruje prevažne na pramene z 2. polovice 19. až zo začiatku 21. storočia.

Zbierka digitálnych kópií starých pohľadníc a fotografií Bratislavy, ktorú občianske združenie vytvorilo, má približne 700 ks. Vyzývame majiteľov fotografií alebo pohľadníc, aby poskytli svoj materiál na zdigitalizovanie občianskemu združeniu. Poskytnutý obrazový materiál majiteľovi ostane v neporušenom stave, navyše bude odmenený DVD s kolekciou stále rastúceho počtu obrazov starej Bratislavy usporiadanú podľa ulíc.

Bližšie informácie