Obrazový materiál

01. Plán z archeologického výskumu pri stavbe TESCO Zlaté piesky, ktorý trval od decembra 2002 do apríla 2003.
Vedúci výskumu: PhDr. Ivan Kuzma, zameral: Martin Bartík, 2003
Sivou farbou sú naznačené obrysy stojacej haly nákupného centra.
(Pozri aj obr. DVD-06)
02a. Plán z archeologického výskum Rusovce, poloha „Za kaštielom“ a „Ilýrska ulica“ – celková situácia.
Vedúci výskumu: Mgr. Igor Bazovský, PhD. a PhDr. Juraj Bartík, PhD.
Meral a kreslil: PhDr. Juraj Bartík, PhD.
(Pozri aj obr. DVD-02b)
02b. Plán z archeologického výskum Rusovce, poloha „Za kaštielom“ a „Ilýrska ulica“ – nálezy z doby bronzovej.
Vedúci výskumu: Mgr. Igor Bazovský, PhD. a PhDr. Juraj Bartík, PhD.
Meral a kreslil: PhDr. Juraj Bartík, PhD.
02c. Plán z archeologického výskum Rusovce, poloha „Za kaštielom“ a „Ilýrska ulica“ – nálezy od obdobia laténu do obdobia sťahovania národov..
Vedúci výskumu: Mgr. Igor Bazovský, PhD. a PhDr. Juraj Bartík, PhD.
Meral a kreslil: PhDr. Juraj Bartík, PhD.
02d. Plán z archeologického výskum Rusovce, poloha „Za kaštielom“ a „Ilýrska ulica“ – ranostredoveké nálezy.
Vedúci výskumu: Mgr. Igor Bazovský, PhD. a PhDr. Juraj Bartík, PhD.
Meral a kreslil: PhDr. Juraj Bartík, PhD.
04c2. Vonkajšia časť obvodovej obrannej priekopy 1. stavebnej etapy kastela Gerulata (Rusovce, poloha Bergl, sonda 1.3).
V spodnej hrane múru 3. stavebnej etapy je použitý starší architektonický fragment.
Foto: PhDr. Jaroslava Schmidtová
04d. Rímsky kastel Gerulata: kasárenské priestory s pieckami.
Autori: Branislav Varsik / Martin Bartík / Elena Blažová.
04e. Nové zameranie prestoru kastela Gerulata.
Zameranie: Pamiatkový úrad SR (Dušan Tóth).
05. Plán pohrebiska z obdobia sťahovania národov (Rusovce, poloha Pieskový hon).
Vedúca výskumu: PhDr. Jaroslava Schmidtová
Kresba: Ing. arch. Barbora Vorlíčková
Legenda: žltá farba = nevykradnuté hroby; modrá farba = hroby s ostatkami psov; zelená farba = hroby s ostatkami koní. Pozri aj obr. DVD-08d1 a 08d2
07a. Počítačová rekonštrukcia osídlenia devínskeho hradného vrchu v 11. – 12. storočí.
Umiestnenie stavieb v rámci terénu je založené na reálnych nálezoch, výzor objektov a priestoru je čisto hypotetický.
Podľa podkladov Mgr. Kataríny Harmadyovej, PhD. realizovala Ing. arch. Zdenka Šedivá
07b. Počítačová rekonštrukcia osídlenia devínskeho hradného vrchu v 11. – 12. storočí.
Umiestnenie stavieb v rámci terénu je založené na reálnych nálezoch, výzor objektov a priestoru je čisto hypotetický.
Podľa podkladov Mgr. Kataríny Harmadyovej, PhD. realizovala Ing. arch. Zdenka Šedivá
07c. Počítačová rekonštrukcia osídlenia devínskeho hradného vrchu v 11. – 12. storočí.
Umiestnenie stavieb v rámci terénu je založené na reálnych nálezoch, výzor objektov a priestoru je čisto hypotetický.
Podľa podkladov Mgr. Kataríny Harmadyovej, PhD. realizovala Ing. arch. Zdenka Šedivá
07d. Počítačová rekonštrukcia osídlenia devínskeho hradného vrchu v 11. – 12. storočí.
Umiestnenie stavieb v rámci terénu je založené na reálnych nálezoch, výzor objektov a priestoru je čisto hypotetický.
Podľa podkladov Mgr. Kataríny Harmadyovej, PhD. realizovala Ing. arch. Zdenka Šedivá
07e. Počítačová rekonštrukcia osídlenia devínskeho hradného vrchu v 11. – 12. storočí.
Umiestnenie stavieb v rámci terénu je založené na reálnych nálezoch, výzor objektov a priestoru je čisto hypotetický.
Podľa podkladov Mgr. Kataríny Harmadyovej, PhD. realizovala Ing. arch. Zdenka Šedivá
07f. Virtuálna video-prechádzka ku ranouhorskej rotunde, ktorá stála na hrebeni devínskeho hradného kopca .
Pred ňou sú naznačené zrejme v tom čase ešte viditeľné zvyšky väčšieho veľkomoravského kostola. Pod rotundou na úpätí je roztratené osídlenie (ranostredoveká dedina). Skalnatá akropola, kde neskôr vznikol stredoveký hrad, bola v tom čase ešte pravdepodobne bez stavieb. Pozadie je statické, umiestnené len kvôli ilúzii priestoru.
Podľa podkladov Mgr. Kataríny Harmadyovej, PhD. realizovala Ing. arch. Zdenka Šedivá
Umiestnenie stavieb v rámci terénu je založené na reálnych nálezoch, výzor domov a priestoru je čisto hypotetický.
07g. Virtuálny pohľad na ranostredovekú dedinu, aká sa na devínskom hradnom kopci rozkladala v 11. – 12. storočí.
Pohľad má ambíciu ozrkadľovať reálne umiestnenie stavieb v teréne, ich nadzemné konštrukcie sú však len hypotetické.
Podľa podkladov Mgr. Kataríny Harmadyovej, PhD. realizovala Ing. arch. Zdenka Šedivá
07h. Virtuálny pohľad na ranostredovekú dedinu, aká sa na devínskom hradnom kopci rozkladala v 11. – 12. storočí.
Pohľad má ambíciu ozrkadľovať reálne umiestnenie stavieb v teréne, ich nadzemné konštrukcie sú však len hypotetické.
Podľa podkladov Mgr. Kataríny Harmadyovej, PhD. realizovala Ing. arch. Zdenka Šedivá