Resumé kapitol 1. zväzku

Resumé kapitol 1. zväzku je k dispozícii iba v nemeckom jazyku.