Občianske združenie Historia Posoniensis

Občianske združenie Historia Posoniensis (o. z. HP) predstavuje skupinu ľudí, ktorých spája záujem o dejiny Bratislavy.

Cieľom o. z. HP je výskum dejín mesta Bratislavy a jeho bezprostredného okolia. Členovia združenia sa snažia sprístupňovať výsledky svojich výskumov širokej verejnosti (tlačenou alebo elektronickou formou) jednak vo vedeckej a jednak v populárnej forme. Najdôležitejším cieľom združenia je vytvorenie syntézy dejín mesta Bratislavy.

Združenie bolo založené 7. októbra 2008. Členmi sú zatiaľ profesionálni historici z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a Slovenského archeologického a historického inštitútu, pričom členovia združenia spolupracujú primárne s kultúrno-pamäťovými inštitúciami Bratislavy, hlavného mesta SR.

Doterajšie aktivity

  • Projekt Dejiny Bratislavy 1-5
  • Projekt Genius loci